Anders Bomholt

Akadamiingeniør (B) m. IDA
Beskikket Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Forside
Firmaprofil
Kontakt
Hus&Energi
   
 
Kort CV præsentation
Akademiingeniør af bygningsretningen fra 1973.
Medlem af Ingeniørforeningen » IDA
Har i en lang årrække arbejdet med ledelse af
 
bygge- og anlægsarbejder i ind- og udland.
Både indenfor entreprenør- og rådgiverbranchen.